Henvisende tannlege

Velkommen til ditt kompetansesenter innen tannhelse.

Galleri Oslo Klinikken har en lang historie som henvisningspraksis, vi tok imot vår første pasient allerede i 1989. Vårt team av spesialister består av endodontister, oralkirurger, peridontist, kjeveortopeder og radiolog. Du som henvisende tannlege eller lege er hjertlig velkommen med din henvisning!

Skriv en henvisning!

Vi ser gjerne at henvisningen inneholder:

  • Kontaktinformasjon til pasienten
  • Kortfattet generell anamnese inkl. evt. allergier og/eller CAVE
  • Kopi på evt. medisinliste
  • Lokal anamnese inkl. diagnose/tentativ diagnose
  • Kopi på evt. legeerklæring/dokumentasjon ved refusjonberettiget behandling

Bli med pasienten!

Vår visjon er å bli ett kompetansesenter innen tannhelse – og som en del av det ønsker vi gjerne å dele med oss av vår kunnskap. Dersom du ønsker å bli med din pasient, for å hospitere eller assistere spesialisten, er du velkommen å ta kontakt. I mån av tid og plass legger vi gjerne til rette for at du skal kunne bli med.

Epikrise etter utført behandling

Etter utført behandling sender vi en epikrise i retur med informasjon om utført behandling og evt. videre oppfølgingsplan. Som regel er det henvisende tannlege som følger opp behandlingen, med mindre han eller hun gir beskjed om annet.
Vi tar imot henvisninger fra våre befintlige henvisere, samtidig som vi gjerne hjelper flere kollegaer. Ta kontakt om noe er uklart! Du når oss på telefonnummer 22 36 76 00 eller e-post post@galleriosloklinikken.no.

Hjertlig velkommen med din henvisning!

Sist endret: torsdag 14 mars, 2019
Publisert av: Galleri Oslo Klinikken Admin