Kjeveleddslidelser og smerte

Bittfysiologer er spesialister innen orofacial smerte.

Det finnes ulike typer av kjeveleddslidelser og orofaciale, (dvs. i munn og ansikt), smerter som kan behandles av tannlege eller spesialisttannlege. Noen eksempler er gap- og tuggvanskligheter, smerte i ansikt, hode eller kjeveledd, tanngnissing (bruxisme) og ulike typer av hodepine. Ofte fører dette til nedsatt livskvalitet og daglig funksjon på for individet, men samfunnet i stort tar også konsekvenser i form av nedsatt produktivitet og/eller behandlingskostnader.

Hvem kan rammes?

I dag rammer ansiktssmerter og tempomandibulär dysfunksjon (TMD) ca 10-15% av den voksne befolkningen og 4-7% av barn og ungdommer. Det er viktig at evt. tegn til sykdom oppdages, diagnostiseres og behandles på et tidlig stadium, da unnlatelse av behandling kan føre til kroniske smerter eller smertespredning i kroppen.

Det finnes flere risikofaktorer for TMD og orofaciale smerter, f eks. kvinnligt kønn, stress, psykisk uhelse, bruxisme, traume og andre kroniske smerter og gener.*

Når blir man henvist til bittfysiolog?

Allmenntannleger har kunnskap for diagnostisering og behandling av muskelsmerter og kjeveleddslidelser da dette er relativ vanlig blandt pasientene. I noen tilfeller har pasienten et komplekst sykdomsbilde med langvarig mangesidig og komplekse orofaciale smerter og hodepine i tillegg til generelle smerter i kroppen. For optimal diagnostisering og behandling kan det da være hensiktsmessig å samarbeide med en spesialist i faget.

Hva gjør en bittfysiolog?

En bittfysiolog utreder og behandler:

  • Gap- og tuggvanskeligheter
  • Smerte i ansikt og kjeveledd
  • Tanngnissing (bruxisme)
  • Hodepine

 

Behandling og prognose

Behandling hos allmenntannleger følger som regel dette eller et lignende protokoll:

  1. Informasjon og andre varianter av beteendeterapi
  2. Rørelsetrening av kjeve
  3. Bittskena
  4. Legemiddelsbehandling; antiinflammatorisk og smertelindrende terapi.

Ved mer kompleks smerteproblematikk bør henvisning sendes til spesialist i bittfysiologi/orofacial smerte for videre utredning og behandling. Ta kontakt ved evt. spørsmål. Ring oss på 22 36 76 00 eller send en e-post til post@galleriosloklinikken.no.

Referenser
*List T, Ekberg EC, Ernberg M, Svensson P, Alstergren P. Diagnostik av käksmärta. Tandläkartidningen 2015; 3: 64-72.

Sist endret: mandag 13 august, 2018
Publisert av: Galleri Oslo Klinikken Admin