Tannregulering

Kjeveortopeder er spesialister innen tannregulering

Tannregulering er en behandling for å flytte feilplasserte eller skjeive tenner. Kunnskapen om hvordan man flytter feilplasserte eller trangt voksende tenner kalles ortodonti. Når tennene vokser feil eller skeivt rettes dette normalt av seg selv når kjeven vokser. Hvis det ikke retter seg når skjelettet vokser kan tennene trenge hjelp for å finne sin riktige plass. Tannleger som har tatt spesialistutdanning innen feltet kalles kjeveortopeder. Kjeveortopeder har spesialutdanning innen ansiktets og bittets normale og unormale tilvekst og forhold, diagnostisering og behandling.

Hvem kan få tannregulering?

Tannregulering kan utføres på estetiske og kosmetiske grunner, men som regel utføres det av praktiske og sosiale årsaker for å oppnå en optimal tyggefunksjon og i noen tilfeller for å i forbindelse heve pasientens selvtillit. Avhengig av alder og bittfeil kan tannregulering utføres på:

 • Barn
 • Ungdommer
 • Voksne

Ulike typer av bittfeil

Det finnes flere ulike typer av bittfeil og tyggeproblemer som kan avhjelpes med tannregulering. Dersom problemet kun forårsakes av tennenes posisjon holder det oftes med tannregulering, dersom problemet i tillegg forsterkes av skjelettets form og tilvokst kan det være behov for å kombinere behandlingen med kjevekirurgi for å lage forutsetninger for optimale forhold. Noen få eksempler på bittfeil er:

 • Åpent bitt: en åpning mellom fortennene i over- og underkjeve
 • Saks- eller korsbitt: kjevene biter feil i forhold til hverandre
 • Trangstilling: tennene vokser for trangt
 • Diastema: tennene vokser for langt fra hverandre
 • Enkelte tenner kan også roteres og tippes ut av tannbuen

 

Ulike typer av tannregulering

Det finnes ulike typer av tannregulering. Ulike typer av tannregulering har ulike hensikt og gir ulike resultater.

 • Avtakbare gomplater kan f.eks. ekspandere ganen eller holde tennene på plass
 • Aktivatorer som drar frem underkjeven i forhold til overkjeven (ved underbitt)
 • Fast regulering på utsiden av tennene
 • Fast regulering på innsiden av tennene (f.eks. Incognito)
 • “Usynlig” eller gjennomsiktig tannregulering (f.eks Invisalign, Inman Aligner, Clear Aligner m.fl.)

 

Nøkkel til en vellykket tannregulering

For en vellykket behandling trengs et godt samarbeid mellom behandlingsteamet og pasienten. Først og fremst må pasienten være godt innforstått med hva behandlingen innebærer og hvilke resultater som kan forventes, av behandleren kreves god planlegging, kommunikasjon och gjennomføring.

Nøkkeln i dette sammenheng kalles på fagspråk compliance. Enkelt oversatt omfatter dette pasientens evne til å overholde hva man har blitt enig om med behandleren. Det vanligste noen pasienter brister i – og derfor ikke kan forvente samme resultat som om de hadde gjort det – er:

 • Bruk av avtagbar regulering: Har man blitt instruert i – og akseptert – å bruke en avtakbar regulering minimum 20 timer i døgnet kan man dessverre ikke forvente samme resultat på samme behandlingstid med 19 eller færre timers bruk.
 • Oppdatert munnhygienerutiner: har man blitt instruert i – og akseptert – om hvordan man skal være ekstra nøye med munnhygienen men allikevel ikke følger dem må f.eks. noen pasienter med fast reglering dessverre risikere å forvente hvite flekker midt på tennene når man fjerner reguleringen.
 • Riktig håndtering av avtakbar regulering: har man blitt instruert i – og akseptert – at avtakbar regulering skal oppbevares i sin eske når den ikke brukes om hvordan

 

Vilken behandling er best for meg?

Hvilken behandling som er best, er avhengig av hvilken type bittfeil du har och hvilken type resultat du ønsker å oppnå. Ta gjerne kontakt med oss direkte for å få time hos kjeveortoped!

Sist endret: mandag 13 august, 2018
Publisert av: Galleri Oslo Klinikken Admin